XV Wrzesiński Festiwal Orkiestr Dętych

Września 2021

Serdecznie zapraszamy orkiestry do wzięcia udziału w XV Wrzesińskim Festiwalu Orkiestr Dętych.

Festiwal odbędzie się na koniec wakacji – ostatni weekend sierpnia lub pierwszy weekend września 2021

Uwaga! Ze względu na epidemię Covid-19, XV Wrzesiński Festiwal Orkiestr Dętych został przełożony z roku 2020 na rok 2021

Zgłoś orkiestrę

Wszystkich informacji udziela dyrygent Jacek Rybczyński, tel. +48 600 369 052. Zachęcamy również do kontaktu mailowego lub przez formularz oraz na Facebooku ». Na zgłoszenia czekamy do końca maja 2021.

„Września może być dumna z festiwalu orkiestr dętych” — Wiadomości Wrzesińskie

Zobacz relację z poprzedniej edycji festiwalu »

Września 2019

fot. Włodzimierz Świtalski

Zasady festiwalu

Festiwal podzielony jest na trzy kategorie:

  • 1. Koncert sceniczny
  • 2. Przemarsz
  • 3. Musztra paradna

Obowiązkowy jest udział w dwóch kategoriach: koncercie oraz w przemarszu lub musztrze paradnej. Koncert na scenie amfiteatru jest obowiązkowy. Orkiestra może brać udział we wszystkich trzech konkursach. Suma punktów dwóch najwyżej ocenionych konkurencji daje wynik końcowy.

Ocenie Jury powołanego przez organizatorów podlegać będą:

  • dobór repertuaru (1-10 pkt.)
  • brzmienie i intonacja (1-10 pkt.)
  • interpretacja utworów (1-10 pkt.)
  • dynamika (1-10 pkt.)
  • ogólne wrażenie artystyczne (1-10 pkt.)

Maksymalna ilość punktów zsumowana z dwóch kategorii – 100. Ustalenia Jury są ostateczne.

Repertuar jest dowolny. Dodatkowo każda orkiestra wykonuje utwór obowiązkowy – ustalony przez organizatorów. Program nie może przekroczyć 30 minut.