XIV Wrzesiński Festiwal Orkiestr Dętych

Września, 31 sierpnia-1 września 2019

Serdecznie zapraszamy orkiestry do wzięcia udziału w XIV Wrzesińskim Festiwalu Orkiestr Dętych. Festiwal odbędzie się w ostatni weekend wakacji – 31.08-01.09.2019.

Zgłoś orkiestrę

Aby zgłosić orkiestrę, prosimy o przesłanie karty zgłoszeniowej na adres mailowy orkiestra@wrzesnia.pl lub o kontakt telefoniczny.

Wszystkich informacji udziela dyrygent Jacek Rybczyński, tel. +48 600 369 052. Zachęcamy również do kontaktu mailowego lub przez formularz » oraz na Facebooku »

Pobierz:

„Września może być dumna z festiwalu orkiestr dętych” — Wiadomości Wrzesińskie

Zobacz relację z poprzedniej edycji festiwalu »

Września 2018

fot. Włodzimierz Świtalski

Zasady festiwalu

Festiwal podzielony jest na trzy kategorie:

  • 1. Koncert sceniczny
  • 2. Przemarsz
  • 3. Musztra paradna

Obowiązkowy jest udział w dwóch kategoriach: koncercie oraz w przemarszu lub musztrze paradnej. Koncert na scenie amfiteatru jest obowiązkowy. Orkiestra może brać udział we wszystkich trzech konkursach. Suma punktów dwóch najwyżej ocenionych konkurencji daje wynik końcowy.

Ocenie Jury powołanego przez organizatorów podlegać będą:

  • dobór repertuaru (1-10 pkt.)
  • brzmienie i intonacja (1-10 pkt.)
  • interpretacja utworów (1-10 pkt.)
  • dynamika (1-10 pkt.)
  • ogólne wrażenie artystyczne (1-10 pkt.)

Maksymalna ilość punktów zsumowana z dwóch kategorii – 100. Ustalenia Jury są ostateczne.

Repertuar jest dowolny. Dodatkowo każda orkiestra wykonuje utwór obowiązkowy – ustalony przez organizatorów. Program nie może przekroczyć 30 minut.